تهرانیا

تهرانیا

با تیم اجرایی استارتاپ استودیو تهران آشنا شوید

محمدرضا ملااحمدی

محمدرضا ملااحمدی

مدیرعامل

رضا حدادی

رضا حدادی

مدیر روابط عمومی

احسان علیزاده

احسان علیزاده

کارشناس توسعه فناوری

ایمان نیکخواه آزاد

ایمان نیکخواه آزاد

کارشناس روابط عمومی

علی صمدزاده

علی صمدزاده

کارشناس امور شتاب دهی

مهیار زمانی

مهیار زمانی

کارشناس تحقیق و توسعه

سوزان غیبی

سوزان غیبی

کارشناس امور اداری

علی خانی

علی خانی

پشتیبانی