متدولوژی لین استارتاپ

modir استارتاپ ژوئن 23, 2018

با این که لین استارتاپ بیانگر یک متد و رویکرد جدید کسب و کار است، در ابتدا استارتاپ (کسب و کار یا شرکت) نیازمند چشم اندازی بزرگ است؛ که هرنوع کسب و کار پررونقی که کارآفرینان آرزو دارند آن را بسازند به این چشم انداز نیاز دارند.

مثال هایی از سوالاتی که به تعریف چشم انداز استارتاپ شما کمک می کند:

  • شرکت چگونه به صنعتی که در آن مشغول هستید کمک خواهد کرد؟
  • شرکت چگونه زندگی مردم را تغییر خواهد داد؟
  • شرکت چقدر می تواند بزرگ شود؟
  • تیم چگونه می خواهد شرکت بزرگ شود؟
  • چند محصول وجود خواهد داشت؟
  • مزیت رقابتی اصلی شرکت چیست؟

ساخت یک محصول نتیجه نهایی چشم انداز و استراتژی است. اما در حین انجام کار تیم استارتاپی به طور پیوسته درحال تکمیل کردن، ارتقا و تغییر محصول درجهت بهینه سازی آن است.

تیم استارتاپی استراتژی خود را براساس بازخورد مشتریان و بازار تغییر می دهد. اما چشم انداز تیم به ندرت به طور قابل توجهی تغییر می کند و یا فقط بخش هایی از آن تغییر می کند.
چشم انداز لین استارتاپ نه تنها بیشتر یا کمتر از یک هدف نهایی است بلکه مسیر آن انعطاف پذیر است. در بعضی موارد وظیفه تیم استارتاپی پیدا کردن ترکیب بین چشم انداز و آن چیزی است که مشتریان آماده خریدن آن هستند.

بنابراین هدف راه اندازی لین استارتاپ استفاده از یک تجربه ی علمی برای کشف و یادگیری ساختن یک کسب و کار با دوام براساس چشم انداز تیم شرکت است. باتوجه به این که چشم انداز لین استارتاپ بسیار دست یافتنی است، غالبا حداقلِ چشم انداز دست یافتنی نامیده می شود.
از یک سو، تیم کسب وکار همیشه باید رویکرد علمی و عملی در متریک های واقعی داشته باشند، اما از سوی دیگر نیازمند چشم اندازی هستند که برای بنیان گذاران هیجان انگیز، جسورانه، تغییرناپذیر و جذاب باشد.

حداقل چشم انداز پذیرفتنی تفسیر هیجان انگیزی ارائه می دهد از اینکه چرا لین استارتاپ به بازیگر غالب و برهم زننده در بازار تبدیل خواهد شد. این اغلب شامل چیزی فراتراز توهمات توخالی تیم کسب و کار است.
برای دستیابی به این چشم انداز، تیم استارتاپی نیاز به دید اولیه ای دارد که شامل مدل کسب و کار (طراحی شده بر رویبوم لین یا بوم مدل کسب و کار)، طرح توسعه محصول، نگاه استراتژیک به شرکای کلیدی و رقبا، و داشتن ایده ای در مورد اینکه مشتریان بالقوه چه کسانی می توانند باشند.

حداقل چشم اندازِ پذیرفتنی بازتاب واقعیت های مشخص و هیجان انگیز است.

پس از تعریف چشم انداز، انواع شرکت ها و بازار، نوبت به نوشتن فرضیه ها بر روی بوم ناب می رسد که پس از آن با تمرکز بر اندازه مشکل و مناسب بودن راه حل باید فرضیه ها توسط مشتریان واقعی در بازار تایید شوند.